air-in®
FI EN ES POR
Air-In® raitisilmaventtiilit ja äänenvaimentimet lisäävät asumismukavuutta ja säästävät energiaa.
Air-In® raitisilmaventtiileillä ja äänenvaimentimilla on maan parhaat ääneneristävyysarvot ja suurimmat vedottomat ilmamäärät.

Suodatinpalkit

PRS ja PRSX -suodatinpalkit mahdollistavat varman ja helpon tavan ottaa raitisilma Air Termico ja Air-In® Kameleontti -venttiiliin.

Suodatinpalkin toiminta

Suodatinpalkki ohjaa ilmavirrat termiseen kiertoon ja lämpenemään ikkunan välissä. Suodatinpalkki ottaa tuloilman ikkunan rakenteessa olevasta raosta ulkopuitteen yläpuolelta, kun ikkunan tiivistenauha poistetaan suodatinpalkin kohdalta. Tuloilma suodattuu tehokkaan HAF sähköstattisen kennosuodattimen ansiosta. PRS tai PRSX -Suodatinpalkin voi yhdistää joko Air Termico tai Air-In® Kameleontti tuloilmaikkunaventtiilin kanssa.

 

Ominaisuudet

  • Raitisilmanotto ilman ulkopuitteen jyrsintää ja asennus ilman työkaluja: Suodatinpalkki on erittäin helppo ja nopea asentaa, koska ulkoikkunan puitteeseen ei tarvitse jyrsiä reikää tuloilmaa varten, vaan ilma otetaan puiterakoja hyödyntämällä. Tuloilmaa varten riittää yleensä, että poistetaan vain ulkoikkunan puitteessa oleva tiivistenauha suodatinpalkin matkalta. Puista ulkopuitetta voidaan höylätä sähköhöylällä riittävän puiteraon varmistamiseksi. Suodatinpalkki kiinnittyy voimakkailla magneeteilla yläkarmiin asennettavaan metallilistaan. 
  • Ekologinen lämmöntalteenotto: Suodatinpalkin ilmanohjain suuntaa kylmän raskaan ilmamassan koko ikkunan leveydeltä ikkunan pintaa pitkin alas aiheuttaen termisen kierron, jolloin lämmöntalteenotto toimii täydellisesti koko ikkunan alalla. Termisen kierron ansiosta ilma lämpenee jopa 20°C astetta ennen huoneistoon sisälle tuloa. Tuloilmaikkuna hyödyntää myös auringon lämpötehon.
  • Tehokas ilmansuodatus: Suodatinpalkki mahdollistaa erinomaisen suodatuksen. Esimerkiksi PRSX 800mm suodatinpalkin suodatusala on runsaat 320cm². Lisäksi suodatinpalkin painehäviö on pieni. 

Edellytykset PRS/PRSX -Suodatinpalkin käytölle

Edellytyksenä suodatinpalkin käytölle on, että tiivistenauhan poiston jälkeen ikkunan yläpuitteen päälle jää 3-5 mm rako tuloilmalle. Raon kohdalle yläkarmiin asennetaan PRS tai PRSX -suodatinpalkki helpolla magneettikiinnityksellä. Ulkopuite täytyy olla tiivistetty muilta osin parhaan ilmanohjauksen ja ääneneristyksen aikaan saamiseksi. Katso tarkemmat asennusohjeet tästä.

Suodatinpalkin valinta

Suodatinpalkin valintaan vaikuttavat ikkunan rakenne, ikkunan leveys ja ikkunan sisä- ja ulkopuitteen välinen etäisyys. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti leveitä PRS 800 ja PRSX 800 suodatinpalkkeja. Lyhyempiä suodatinpalkkeja käytetään kapeissa ikkunoissa. Nykyisin yleisissä MSE-ikkunoissa voidaan käyttää paksumpaa PRSX-suodatinpalkkia ja vanhemmissa puuikkunoissa käytetään yleensä ohuempaa PRS-suodatinpalkkia..

  • PRSX= MSE ikkunat, Air Termico venttiilin kanssa
  • PRS=  MSK-ikkunat, joissa lasien välissä vähän tilaa, Kameleontti ja Air Termico venttiilin kanssa

Kysy lisää asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu@dir-air.fi. (Vinkki: Lähetä kuva ikkunasta, niin osaamme auttaa sinua paremmin)

Suodatinpalkki lämmöntalteenottajana

Juuri suodatinpalkki ohjaa ilmavirrat termiseen kiertoon. Se toimii täysin automaattisesti vuodenaikojen ja ulkolämpötilojen mukaan, joten energiahukkaa ei pääse syntymään.

Ekologista lämmöntalteenottoa:
Termisen kierron ansiosta ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan lähes täydellisesti takaisin!

Kylmä tuloilma:
Kylmä ilma virtaa yläpuitteen päällä olevan puiteraon kautta suodatinpalkkiin, joka sekä suodattaa tuloilman tehokkaasti, että ohjaa ilman alas kylmää ulkoikkunan pintaa pitkin synnyttäen ikkunan välitilaan termisen kierron.

Lämmin korvausilma:
Termisen kierron ansiosta ilma nousee takaisin ylös sisäikkunan lämpimällä pinnalla. Ikkunan välitilassa ollessaan ilma lämpenee sekä huoneistosta poistuvan hukkalämmön talteenotolla että auringon tuottaman lämmön ansiosta huomattavasti. Ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan siten lähes täydellisesti takaisin.

Lämpötilat:
Alla oleva taulukko havainnollistaa ilmavirtojen lämpenemisen pelkällä hukkalämmön takaisinotolla. Suurin lämpeneminen tapahtuu pakkaskelillä. Noin +15+18 asteessa ilma alkaa virrata lämpenemättä.

 

Ulkolämpötilao Sisäänpuhallus oC
-20 0
-10 +4
-5 +7
0 +10
+5 +14
+15+18 +15+18
Terminen kierto ja suodatinpalkki - Kuva tuloilmaikkunan ilman kierrosta
Ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan lähes täydellisesti takaisin.

Suodatinpalkin sijoitus

Suodatinpalkki voidaan sijoittaa ulkoikkunan mille tahansa sivulle. Tärkeää on, että tiiviste poistetaan suodatinpalkin pituiselta matkalta ja varmistetaan, että puiterako on riittävän suuri (3-5mm)

1. Yläkarmi
Normaalisti yläpuitteesssa puiterako auki
Luonnollinen reitti tuloilmalle
2. Alakarmi
Sulkee vesireikien luoman akustisen aukon
Poistaa vesireikien ilmavuodot
Parantaa äänenvaimennusta
Eliminoi tuulenpaineen vaihtelu
3. Sivukarmi
Ilma voidaan ottaa myös ulkoikkunan sivulta
Suodatinpalkin sijoitus ulkoikkunaan
Suodatinpalkin voi sijoittaa ulkoikkunan mille tahansa sivulle.