air-in®
FI EN ES POR

Tiedote 16.4.2013

Biobe ThermoPlus –venttiilien todelliset ilmamäärät

Markkinaoikeus on päätöksessään 22.3.2013 puuttunut siihen, miten kilpailijamme Biobe Oy markkinoi Biobe ThermoPlus –tuloilmaikkunaventtiileitä. Markkinaoikeus katsoi, ettei Biobe Oy ollut näyttänyt toteen mainostamiaan venttiilien ilmamääriä ja antoi sen mukaiset kiellot.

Olemme mittauttaneet Biobe ThermoPlus –venttiilien ilmamäärät useammalla tutki-muslaitoksella ja kaikki mittaukset ovat osoittaneet, että venttiilien kautta saatavat ilmamäärät ovat huomattavasti alhaisemmat kuin Biobe Oy:n mainostamat. Tämän totesi myös markkinaoikeus.

Markkinaoikeudessa käsiteltiin mm. tämän tiedotteen liitteenä olevaa VTT:n testausselostetta VTT-S-07841-12, päivätty 20.11.2012. VTT mittasi Biobe ThermoPlus –tulo-ilmaikkunaventtiilien ilmamäärät alan standardin mukaisesti ja sai noin 20 Pascalin paine-erolla seuraavat tulokset:

  • ThermoPlus 40 kesä 3,1 l/s
  • ThermoPlus 40 talvi 2,4 l/s
  • ThermoPlus 60 kesä 3,8 l/s
  • ThermoPlus 60 talvi 3,3 l/s

VTT:n uuden raportin tulokset ovat jyrkästi ristiriidassa Biobe Oy:n mm. kotisivuillaan mainostaman VTT:n tutkimusraportin VTT-S-01641-11 tulosten kanssa. Pyydämme kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, että sanotussa Biobe Oy:n pyynnöstä tehdyssä mittauksessa on jätetty karmin ja venttiilin väliin noin 1 mm:n rako ylä- ja alapuolelle. VTT:n edustaja kertoi, että tämä normaalista poikkeava kiinnitystapa tehtiin Biobe Oy:n pyynnöstä. Biobe Oy:n hyödyntämä raportti ei siten kuvaa venttiilin kautta tulevaa ilmamäärää, mikä selittää eron meidän pyynnöstämme tehtyihin mittauksiin. Toinen selittävä tekijä on se, että ainoastaan meidän pyynnöstämme tehdyt mittaukset on tehty normaalia käyttöolosuhteita vastaavasti alipainemenetelmällä.

Lue VVT:n testausseloste nro VTT-S-07841-12