air-in®
FI EN ES POR

Tiedote 26.3.2013

Markkinaoikeudenpäätös 22.3.2013 koskien BiobeThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 venttiileiden ilmamääriä.

Markkinaoikeus kieltää Biobe Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta tuloilmaikkunaventtiilien markkinoinnissa menettelyä, jossa
- väitetään että Biobe ThermoPlus 40 –tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 4,9-5,6 litraa sekunnissa ja talviasennossa 3,8-4,4 litraa sekunnissa.
- väitetään että Biobe ThermoPlus 60 –tuloilmaikkunaventtiilin kautta saatava ilmamäärä olisi 20 pascalin paine-erolla kesäasennossa 7,1-7,9 litraa sekunnissa ja talviasennossa 6,5-7,2 litraa sekunnissa.
- muutoin esitetään Biobe Thermoplus –tuloilmaikkunaventtiilien ilmamäärien mittaustuloksia ja niiden hajonta-alueita kertomatta, miten mittaukset on tehty.
- Kieltoa on noudatettava 100.000 euron sakon uhalla 2.4.2013 lukien.

Markkinaoikeuden päätös