air-in®
FI EN ES POR
Testauslaboratorio tuloilmaikkunaventtiilien testaukseen

AIR-IN® TESTAUSLABORATORIO

Tuloilmaikkunaventtiilien testausta 

Tiloissamme sijaitsee usean ikkunan Air-In®-laboratorio, joka toimii tuotekehityksen tukena mahdollistaen tuloilmaikkunoiden toiminnan reaaliaikaisen seurannan. Laboratorio on auki myös yleisöä varten. Sopimalla vierailuajan on mahdollista päästä tutustumaan tuloilmaikkunoiden toimintaan ja niiden tuomiin hyötyihin käytännössä. Näin jokainen voi varmistua tuloilmaikkunaventtiilien toimivuudesta lämmöntalteenoton, ilmamäärien, puhalluskuvion sekä esimerkiksi huollettavuuden helppouden suhteen.

Tuloilman lämpenemisen seurantaa ympäri vuorokauden

Testauslaboratorion mittauspisteet ovat jaettu eri puolille tehdasta. Kolmen eri huoneen ikkunoihin on asennettu Air Termico tuloilmaikkunaventtiilit PRSX-suodatinpalkeilla. Huoneiden alipaine on säädetty -10 Pascaliin. Testausympäristö on pyritty rakentamaan siten, että se vastaa mahdollisimman paljon venttiilin normaalia käyttöympäristöä.

Ikkunat ovat varustettu useassa eri kohdassa sijaitsevilla lämpömittareilla, jotka mittaavat lämpötilaa tunnin välein. Näin mahdollistamme lämpötilojen tarkan seurannan ympäri vuorokauden.
Tehtaalla on mahdollisuus saada ohjeistusta venttiilien asennukseen ja suodattimien vaihtoon sekä yleisesti ilmanvaihdon parantamiseen.

Lämpötilavertailu: Air Termico tuloilmaikkunaventtiili ja karmiventtiili

Mittaamme laboratoriossa myös perinteisestä karmiventtiilistä tulevan korvausilman lämpötilaa. Siten saamme vertailukohteen tuloilmaikkunoille. Alla kuva laboratorion lämpötilaseurannasta. Ero tuloilmaikkuna- ja karmiventtiilin välillä on huomattava.

Lämpötilavertailu: Lokakuu 2019

Lämpötilavertailu: Marraskuu 2019

 Air Termico tuloilmaikkunaventtiilin ja karmiventtiilin vertailu

Tuloilma= Air Termico tuloilmaikkunaventtiilin sisäänpuhalluslämpötila
Tuuletusikkuna raitisilma= Karmiventtiilin sisäänpuhalluslämpötila