air-in®
FI EN ES POR
Air-In® raitisilmaventtiilit lisäävät asumismukavuutta ja säästävät energiaa.
Air-In® raitisilmaventtiileillä on maan parhaat ääneneristävyysarvot ja suurimmat vedottomat ilmamäärät.

VAKIOPAINESÄÄTIMET

Taloyhtiöiden ilmanvaihdossa ongelmana ovat usein asukkaiden erilaiset mieltymykset. Huolella säädetty ilmanvaihtokaan ei toimi oikein, jos osa asukkaista tukkii venttiilejä. Ratkaisun tähän ongelmaan tuovat taajuusmuuttajakäyttöiset vakiopainesäätimet, joilla voidaan lisätä asumismukavuutta ja pitää ilmanvaihto tasapainossa.

Vakiopainesäätimet mahdollistavat sen, että ilmamäärät eivät muutu huoneistoissa, vaikka toiset asukkaat tukkisivat venttiileitä muissa huoneistoissa. Ilmamäärä pysyy vakiona eikä kasva, kuten säätämättömässä tilanteessa.

Säästää energiaa ja lisää laitteiden käyttöikää

Pumppu- ja puhallinkäytöissä pienikin kierrosnopeuden alentaminen saa aikaan merkittävää energiansäästöä. Säätämällä pyörimisnopeutta taajuusmuuttajalla voidaan tehokkaasti säästää energiaa ja hidastaa koneiden kulumista. Myös rahaa säästyy.

Muita taajuusmuuttajien käytön etuja ovat tasaiset käynnistykset ja pysäytykset. Moottorin käynnistäminen ottaa jopa 7-kertaisen virtamäärän täysille käynnistäessä. Taajuusmuuttajalla ko. virta voidaan hallita sekä rahallisena kuluna että mekaanisena rasituksena. Kaikki mekaaniset osat kestävät huomattavasti kauemmin, kun vältetään järjestelmän turhat nytkähdys- ja iskukuormitukset.

Kaikille Mitsubishi Electricin taajuusmuuttajille yhteistä on helppokäyttöisyys ja luotettavuus. Kaikki taajuusmuuttajat ovat ohjelmoitavissa ja täyttävät kansainväliset vaatimukset.

Hyödyt:

 • Asumismukavuus paranee (ilman/veden tasaisempi virtaus)
 • Säästää kuluja, energiaa ja luontoa
 • Vähentää huoltokustannuksia

Käyttökohteet:

 • Ilmastointikoneet tulo/poisto (huippuimurit, ovipuhaltimet)
 • Pumput (vakiopaine, paineisku, kiertovesi)
 • Lämmitys/jäähdytys (puhallinkompressorit, lauhdutinpuhaltimen ohjaus)

Muita hyötyjä:

 • Takaisinmaksuaika muutamista vuosista aina muutamaan kuukauteen
  » Esimerkkilaskelma syntyvästä säästöstä
 • Huoltovapaita ja pitkäikäisiä
 • Säätö käyttötarpeen mukaan
 • Edullinen hankkia
 • Helppo asentaa
 • Pid-säätö estää tarpeettoman toiminnan (esim. vakiopainepumput)
 • Hälytysten siirtomahdollisuus esim. remmin katketessa
 • Mahdollistaa tehon noston jo olemassa olevissa laitteissa esim. ilmastointikoneet

korvausilmaventtiilit ja vakiopainesäätö

 • Poistoilmapuhaltimen kierrosnopeutta säädetään vakiopaineohjauksella ja lämpötilakomensoinnilla
 • Ulkolämpötilakompensointi vaikuttaa poistokanavan paineasetusarvoon
 • Aikaohjauksella saadaan vaikutettua puhaltimen ilmamäärään
 • Poistoilmakanavasta saadaan mitattua kiinteistön keskiarvolämpötila, jolla voidaan vaikuttaa kiinteistön lämpötilan säätöön
 • Laitteisto voidaan liittää internet-verkkoon modeemin välityksellä
 • Hälytystiedot: poistokanavan ylä- ja alarajahälytys, paineen poikkeamishälytys ja taajuusmuuttajan hälytykset
 • Hälytykset tekstiviestillä GSM-puhelimeen